Diverses sessions fotogràfiques i treballs realitzats en general.