BOOK PER MODELS

Un book és la manera que té un o una model per a promocionarse, és molt important, tan si comences com si ja ets professional, m'ofereixo i m'implico en el teu projecte amb la màxima serietat per tal de donar la màxima qüalitat en el resultat final. Vull quedis satisfet amb els meus resultats, ja que el que el treball que entrego és la meva firma. La sessió del book fotogràfic per models es pot fer tan a l'exterior com a l'estudi o als dos llocs. El/la model pot efectuar 2 o 3 cambis de vestuari tenint en compte que la sessió tindrà aproximadament una durada de 2-3 hores. En el cas que volgueu un book de parella, el preu no es veurá afectat. Pel que fà a les sessions d'estudi, aquest està ubicat a Salt (Girona).