Videos Publicitat

Amb col·laboració amb Xavier Gironés, nèix M1TJAN1T Visual Media, produim videos publicitaris per la teva empresa de manera integra. Des de la idea que pot potenciar el teu producte o empresa, fins a l'edició i muntatge d'aquest. En aquest punt nosaltres solem apostar per la publicitat creativa amb tarannà cinematogràfic. Pensem que abans que un eslògan queda grabada una imatge.