Clica a la imatge per accedir a la galeria.
Clica a la imatge per accedir a la galeria.

La fotografia d'espectacles pot ser molt diversa, com els entorns on es pot dur a terme. Depenguen de quin espectacle es tracti, com que estem experimentats en diversos tipus d'esdeveniments, ens adaptarem al que ens sol·liciteu, ja sigui fotografies al circ, una festa al carrer, un concert... Tots seran documentats amb la màxima qualitat i diversitat de detalls de l'acte en qüestió.

Ja sigui per particulars o per organitzadors d'esdeveniments esportius, aquest servei dependrà del que ens sol·liciteu. Tan si voleu fotografies generals de l'esdeveniment, com les fotografies de record a l'arribada d'un recorregut, documentarem el que faci falta per donar les millors imatges als participants d'aquests esdeveniments.